Công nghệ Nano Việt Nam từng bước hội nhập thế giới

Công nghệ Nano Việt Nam từng bước hội nhập thế giới

Là nhà máy đầu tiên kết hợp bộ ba giữa Nam dược cổ truyền với Công nghệ Nano và Y học hiện đại, Nhà máy Nano Sinh phẩm Vietlife ra đời ngày 20/06/2016 là một bước khởi đầu mới, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của công nghệ...

Công nghệ nano 2

Công nghệ nano 2

Biến ước mơ thành hiện thực Trong bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ có tiêu đề The fantastic voyage, tạm dịch là Chuyến du hành kỳ diệu, các nhà điện ảnh Mỹ đã tưởng tượng ra chuyện một đoàn y bác sĩ đã dùng phương tiện thu...

Công nghệ nano và những ứng dụng của công nghệ nano

Công nghệ nano và những ứng dụng của công nghệ nano

Biến ước mơ thành hiện thực Trong bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ có tiêu đề The fantastic voyage, tạm dịch là Chuyến du hành kỳ diệu, các nhà điện ảnh Mỹ đã tưởng tượng ra chuyện một đoàn y bác sĩ đã dùng phương tiện thu...